SKO1-poranny

SKO1-poranny

Termin: 20.04-12.05.2024

Kurs odbywa się w soboty i niedziele w godzinach od 1000 do 1300.

Do szkółki żeglarskiej mogą zapisywać się dzieci w wieku od 7 do 13 lat. To początkowe szkolenie odbywa się na jednoosobowych łódkach klasy Optimist – na zasadzie kursu wprowadzającego i trwa 24 godziny (8 spotkań na przystani) – praktyka. Dodatkowo kurs online (Teoria Żeglowania Smoka Żagiełło). Pracujemy w kameralnych grupach – dzieci uczą się:

  • samodzielności w działaniu
  • bezpiecznego zachowania w wodzie i nad wodą,
  • taklowania i roztaklowywania Optimista,
  • podstaw żeglowania i prowadzenia swojej łódki,
  • podstaw meteorologii,
  • etykiety żeglarskiej.

Nauka jest podzielona na dwa etapy: szkolenie teoretyczne online oraz 8 spotkań podczas 4 weekendów w miesiącu na zajęciach praktycznych.
Po zakończeniu Szkółki uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu żeglowania na optymiście do wiatrów średnich. Może wówczas podjąć decyzję o regularnym uprawianiu żeglarstwa.


Dodatkowo, prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego – wyślemy go niedługo przed rozpoczęciem zajęć w odrębnym mailu. Formularz dotyczy: osoby upoważnione oraz kontakt do nich – do odbioru dzieci z zajęć, zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych, akceptacja warunków uczestnictwa oraz regulaminu szkółki.


Warunkiem sfinalizowania rezerwacji jest wpłacenie w ciągu 5 dni od zapisu zadatku w wysokości 300 zł przelewem na konto bankowe klubu, kartą lub gotówką w biurze klubu przy Zalewie Bagry. Pozostała część wpłaty może być dokonana przed rozpoczęciem lub w pierwszym dniu kursu. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności rezerwacja miejsca zostanie automatycznie anulowana. Po dokonaniu wpłaty, w przypadku przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres szkolenia@hornkrakow.pl

Opłata za rezerwację miejsca

Po kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” otrzymasz informację o numerze konta, na które należy wpłacić kwotę zaliczki.

Pozostała kwota

Pozostała kwota może być dokonana przelewem lub w biurze klubu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Zamówienie nie kieruje do płatności elektronicznych i nie jest wymagane opłacenie zamówienia w całości. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 510 459 596.

 


Zamówienie

Data startu: 2024-04-20 10:00

1 250,00

PLN

Zamów